enpl

Dźwięki 100nki, powstałej w 2004 roku, powinny wprowadzić w wibracje organizmy nawet najtwardszych konserwatystów jazzu. Bębny Przemka,kontrabas Adama i gitara Tomka działają jakby wspólnie jeszcze w podstawówce grali jazz i przez te wszystkie lata, nierozłącznie i bez konfliktów damsko-męskich, do dziś funkcjonują jak niegdyś legendarny telewizyjny duet programu „Sonda” Kurek-Kamiński. Stara gwardia może spać spokojnie i udać się na zasłużoną emeryturę.

Sounds of 100nka, established in 2004, should put into vibration organisms of even the toughest jazz conservatives. Przemek's drums, Adam's bass and Tom's guitar work together as if they played jazz even in elementary school. And all these years, inseparably and without conflict between men and women, still functioning as once a legendary television program duo "Probe" Kurek-Kaminski. The old guard can sleep peacefully and go into retirement.

Listen!

Posłuchaj!

O nas

Perkusyjna ekwilibrystyka, pewny siebie, głęboki sound kontrabasu, poszukiwanie nieoczywistych dźwięków poza tradycyjnymi skalami harmonicznymi dzięki grze smyczkiem, płynne przejścia od sonicznych eksperymentów z efektami do elektrycznych melodii. Niebywałe umiejętności techniczne, głowy otwarte na wpływy muzyki improwizowanej różnych części świata przy jednoczesnej próbie nadania własnej muzyce indywidualnego charakteru. To wszystko można usyszeć zarówno na czterech, dotychczasowych płytach zespołu, na których muzycy współtworzyli z Mikołajem Trzaską, Antonim Gralakiem i Herbem Robertsonem, jak również na koncertach, gdzie 100nka potrafi efektownie wykonywać skomplikowane aranżacje, jak i bez pamięci oddawać się energetycznej otwartej muzyce free.

About us

Percussion acrobatics, confident, deep bass sound, the search of unobvious sounds outside the traditional harmonic scales by playing a bow, a smooth transition from the sonic experimentation with effects to electric melody. Incredible technical skills of head open to the influence of improvised music around the world, while attempting to give the music its own individual character. All of that you can hear both, on band's four previous albums, where the musicians contributed with Mikolaj Trzaska, Antoni Gralak and Herb Robertson, as well as at the gigs, where 100nka is able to effectively perform complex arrangements, and also completely indulge in the energetic, open free music.